Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Anıl Yücetürk, otomotiv satışı sonrası ürün ve hizmetleriyle ilgili açıklamalar yapıyor. Siber saldırılar ile ilgili güvenlik sorunu olan araçlarla ilgili açıklamalarda bulunuyor. Anıl Yücetürk, bağlantılı araçlar konusuna değinerek: “Üreticiler, araç içindeki verilerin ve araç içerisinde bulunan sistemlerin kapalı olan teknik tasarımları yetersiz hale getirmesi sebebiyle sağlıklı erişimi imkansız hale getirdiğini savunuyor. Bu nedenle sektörümüz içerisinde olan, özel ulaşım hizmet sektörünün önünde büyük engel teşkil ediyor. Ayrıca dijital potansiyelin ortaya çıkmasının önüne geçiyor. Bağımsız hizmet sunucuları olarak, kurumsal müşterileri ile   kullanıcılara ve bağımsız üreticileri ile araç üreticilerine ihtiyaç duyuyor.” diye konuşmasına devam ediyor.

Etkin Rekabet ve İnovasyon Engeli!

Anıl Yücetürk, “ Genişletilmiş araç modelini, üreticilerin sunduğu uç sunucu vasıtasıyla uzaktan yapılan bütün veri iletişimleri, iş modellerine bağlı olarak araç fonksiyonlarını ve iç verilerini, bağımsız hizmet sağlayıcılara sunulduğunu anlatıyor. Bu hizmetin araç üreticileri ile kaynakların kullanıcılarına ne zaman verileceği ile ilgili karar verme fırsatı sunuyor. Aynı zamanda verilerin ve işlevlerinin ne zaman hangi kullanıcı tarafından kullanılacağına karar verme yetkisine sahip olma imkanı sunuyor.” diyerek konuşmalarına devam ediyor. “Rakip sağlayıcılar, üreticilere bağımlı ve rekabet edemeyecek hale geliyor. Böylece otomotiv sektörü ile ilgili rekabet ve inovasyon engelleniyor.’’ diye konuşmalarını ifade ediyor.

Araç Üreticileri Kendi Siber Güvenlik Ağını Oluşturacak!

Anıl Yücetürk, “Araç üreticileri kendi siber güvenlik ağını oluşturacak ve araç modeli onayına uygun olacak nitelikte ve kriterlere uygun şekilde tasarlayacak.’’ ifadelerini kullanıyor. Araç üreticileri, araca yapılacak her türlü iletişimi ve erişimi siber tehdit olarak algılayabiliyor. Kendi siber güvenlik mekanizmalarını daha korumalı yaparak, siber güvenlik ağını destekleyebilir ve endişelerini gidermek üzere erişimi kontrol edecek şekilde mekanizma üretimini sağlayabili, şeklinde konuşmasına devam ediyor.

Araç Erişim Engeli Siber Güvenlikle Daha Çok Genişleyebilir!

Anıl Yücetürk ifadelerinde şunlara yer verdi: “Araç üreticileri, bağımsız kaynaklardan sağlanan her türlü yedek parça teminatını, tescillenmiş ürünlerin kullanımında ve siber güvenlik ihlali nedeniyle reddetme yolunu seçebilir. Böylece kullanımlarını geçersiz hale getirebilir. ‘’ diyerek kelimelerine devam ediyor.