Merhaba office 365 üzerinde kişi eklerken aşağıdaki hatayı alıyorsanız çözümü için aşağıda verilen komutları sırası ile uygulamanız gerekmektedir.

An Azure Active Directory call was made to keep object in sync between Azure Active Directory and Exchange Online. However, it failed. Detailed error message: The value specified for property EmailAddresses is incorrect. Reason: ObjectConflict with:Contact_xxxx-xxx-xxx-axxx-xxxxxxxxx RequestId : xxxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxx The issue may be transient and please retry a couple of minutes later. If issue persists, please see exception members for more information.

Powershell yönetici ayrıcalıkları ile başlatıyorsunuz. Aşağıda verilen komutları uygularken sizden oturum açmanızı isteyecektir yönetici olan kullanıcı ile oturum açmalısınız. Get-Msolcontact Object-ID xxx-xxx kısmına yukarıda hata veren contact_ dan sonraki ObjectID yazıyorsunuz bu komutta size hata aldığınız mail adresinizi verirse 9. komutla adresi silebilirsiniz. Tekrar Exchange paneline girerek mail adresimizi ekliyoruz eklendikten sonra listede görünmezse CTRL + F5 ile sayfanızı yenileyin.

KOMUTLAR ARASINDA BİR SATIR BİLE BOŞLUK OLURSA HATA VERECEKTİR.

  1. Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
  2. $UserCredential = Get-Credential
  3. $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic -AllowRedirection
  4. Import-PSSession $Session -DisableNameChecking
  5. Install-Module MSOnline
  6. Import-Module MSOnline
  7. Connect-Msolservice
  8. Get-Msolcontact -ObjectID xxx-xxx
  9. Remove-Msolcontact -ObjectID xxx-xxx